Služby

Našou snahou je cteným pacientkam poskytovať vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť a individuálny prístup. Tak ako doteraz všetky ambulantné výkony sú hradené zdravotnou poisťovňou. Samozrejme na Vaše požiadanie sme schopní poskytnúť špeciálne výkony podľa nášho cenníka.

Ponúkame služby:

Starostlivosť o pacientky v oblasti gynekológie:

 • preventívne gynekologické prehliadky (vrátane odberu onkocytologického steru)
 • kolposkopické vyšetrenie
 • onkocytologické vyšetrenie metódou LBC
 • USG vyšetrenie vaginálnou sondou so zameraním na onkogynekologické ochorenia
 • HPV typizácia, onkomarkery
 • HPV vakcinácia
 • predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • realizácia operačných výkonov so zameraním sa na minimálne invazívnu chirurgiu (laparoskopia,hysteroskopia, …) v zmluvných lôžkových zariadeniach a pracoviskách jednodňovej chirurgie
 • odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia, hormonálny profil
 • odber vzoriek na sexuálne prenosné ochorenia z krčka maternice (HPV, chlamýdie, mykoplazmy a ureaplazmy, trichomonády, kvapavka, gardnerella vaginalis)
 • antikoncepčná poradňa
 • klimakterická poradňa
 • ultrazvukové vyšetrenia – abdominálnou, vaginálnou sondou
 • Dopplerovské vyšetrenie v gynekológii
 • prvá preventívna gynekologická starostlivosť a všeobecná edukácia pre dievčatá po dovŕšení 15. roku života

Komplexná starostlivosť o tehotné

 • vykonanie štandardných USG vyšetrení počas gravidity (počet vyšetrení nie je obmedzený)
 • možnosť Dopplerovského sledovania stavu plodu – prietoky
 • odvádzanie pôrodov v zmluvných lôžkových zariadeniach
 • sledovanie pacientok po pôrode a v šestonedelí