O nás

Kolektív Kengimed

MUDr. Pavol Kopka

 • 2.6.1998 ukončené štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislava
 • 19.4.2001 špecializácia v obore gynekológia a pôrodníctvo I.stupeň
 • január-máj 2001 štúdijný pobyt na Flinders University, Adelaide, South Australia
 • 23.3.2006 špecializácia v obore gynekológia a pôrodníctvo II.stupeň
 • 2-26.9.2008 odborná stáž pod vedením prof. Staudacha v LKH Salzburg, Austria
 • 1-24.2.2011 odborná stáž pod vedením prof. Seveldu v Krankenhaus Hietzing, Vienna, Austria
 • od septembra 1998 pracuje ako gynekolog a pôrodník na gynekologicko-pôrodníckom odd. v Leviciach
 • špecializuje sa na operácie vykonávané miniinvazívnou technikou (laparoskopia, hysteroskopia, vaginálna operatíva), ktoré v súčasnosti predstavujú minimálnu záťaž a prinášajú maximálny benefit pre pacienta
 • pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na domácich a zahraničných podujatiach zaoberajúcich sa miniinvazívnou chirurgiou

MUDr. Karol Csiffáry

 • jún 1975 ukončenie štúdia na LF UK Bratislava
 • 1979 špecializácia I.stupňa v gynekológii a pôrodníctve
 • 1980 špecializácia I.stupňa organizácia zdravotníctva a sociálne lekárstvo
 • 1985 špecializácia II.stupňa v gynekológii a pôrodníctve
 • 1988 – 1995 primár gyn.-pôr. oddelenia NsP Šahy
 • 1990 – 1995 riaditeľ NsP Šahy
 • 1988 – 1995 odborné stáže v zahraničí:
  – Paríž /prof. Bruhat/
  – Kiel /prof. Semm/
  – Malaga /prof. Mendez/
  – Rochester USA, Mayo clinic
  – Bethesda USA
 • 1995 – 1998 zakladateľ a riadiaci pracovník ZP Dôvera, pobočka Nitra
 • od augusta 1998 privátna gynekologická ambulancia